En ordning for utvikling av lukkede enheter for lakseproduksjon i sjø kan bli sterkt forsinket, eller i verste fall vraket, tror både næringsaktører og opposisjonspolitikere.

Ordningen miljøteknologitillatelser var foreslått som en videreføring og forbedring av den ekstremt populære ordningen med utviklingstillatelser, som for noen år siden ga et ras av søknader om gratis tillatelser for å prøve ut nye produksjonsmetoder. Utviklingstillatelsene førte blant annet til prosjekter som Salmar sin havmerd og den gigantiske Havfarmen til Nordlaks ble bygget.

Under en konferanse i Oslo forrige uke kom de første signalene fra fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) om at de nye tillatelsene trolig ikke kommer med det første.