Sist gang Tekfisk skrev om Fjord Maritime, dreide det seg om samarbeidet med energiselskapet BKK om elektrifisering av oppdrettslokaliteter.

«Nøkkelen er å gjøre klimateknologi lønnsom», sa salgs- og markedsansvarlig Øyvind Bakke til Tekfisk den gang.

Klimaregnskap og rapportering

Nå satser utviklingsselskapet også på en annen løsning, som skal gjøre det enklere for blant annet havbruksnæringen å håndtere klimaregneskapets krav til rapportering.

Øyvind Bakke er salgs- og markedsansvarlig i Fjord Maritime. Foto: Kjersti Kvile

Krav til reduserte utslipp, og krav til rapportering av utslipp og besparelser påfører det enkelte selskap både merarbeid og merutgifter i form av manuelt arbeid.

Arbeidet rundt miljørapporter er «lang, ineffektiv og kostbar», skriver selskapet i en pressemelding.

Til Tekfisk sier Bakke at løsningen er spisset mot havbruk, men at den kan brukes i andre bransjer.

Blokkjedeteknologi

Fjord Maritime sin løsning er automatiserte og sikre løsninger for datainnsamling fra sensorer og rapportering med bruk av blokkjedeteknologi.

Det var fremveksten av digital valuta, slik som bitcoin, som for alvor gjorde blokkjede kjent. Foto: Pexels

Blokkjede, eller block chain på engelsk, er en serie med informasjon som følger et produkt eller data fra start til slutt. Hvert informasjonsledd er basert på data fra forrige ledd, noe som gjør at hvert ledd ikke kan endres i ettertid. Informasjonen kan derfor ikke redigeres, og er i tillegg kryptert.

Teknologien ble først kjent gjennom oppveksten av kryptovaluta, som for eksempel bitcoin. Blokkjedesystemet muliggjør en informasjonskjede basert på transparens, snarere enn tillit.


Les også: Sjømatbedriftene har inngått avtale om å spore norsk sjømat


Sikkert og hurtig

Det er Nahmii og Ethereum sin blokkjedeløsning Fjord Maritime har tatt i bruk, og Joseph Lubin i Ethereum trekker frem at teknologien ikke bare er sikker, men at den gir langt hurtigere tilgang til informasjon i industrien.

Fjord Maritime sine løsninger for elektrifiserte lokaliteter innebærer høy grad av overvåkning, og sensorikk som overvåkes sentralt av selskapets interne ressurser.

Det er disse dataene som nå blir grunnstammen i det nye rapporteringssystemet Fjord Control, som trolig vil ta bort en god slump kontorarbeid for kundene.

Administrerende direktør Vidar Rabben forteller i en informasjonsvideo at systemene deres henter inn 2 til 3 millioner datapunkter for hver lokalitet, daglig.

Det omfatter rapportering av forbruk og utslipp, alarmfunksjoner, fjernstyring, statusrapporter og vedlikeholdsinformasjon. Dette systemet er levert av Nahmii.


Les også: Laksen gjør som tomaten, og kan nå spores fra Franconville til Friarfjord


Miljørapporter og styring

Fjord Control vil omfatte tjenester som sertifisert miljørapport, analyser og styringsverktøy, som vil kunne verifiseres av tredjepart.

Styringsverktøyet skal gi beslutningsgrunnlag for optimalisering av drift og derved kunne gi ytterligere miljøtiltak.