Algekatastrofen i nordre Nordland og Sør-Troms brer om seg. Tirsdag ettermiddag sendte Cermaq ut permitteringsvarsel til nesten alle