Algekatastrofen i nordre Nordland og Sør-Troms brer om seg.

Tirsdag ettermiddag sendte Cermaq ut permitteringsvarsel til nesten alle sine ansatte på ny-slakteriet på Storskjæret i Steigen.

- Dette er forferdelig trist, men vi ser ingen annen utvei, sier kommunikasjonsdirektør Lise Bergan i Cermaq til IntraFish.

- Kan de ansatte bli permittert for en lengre periode enn fem uker?

- Permitteringen gjelder i fem uker, sier Bergan på mobil før hun haster inn på et møte.

Cermaqs slakteri på Storskjæret i Steigen kommune i Nordland. Foto: Bent-Are Jensen

100 kan bli permittert

Nordlaks på Stokmarknes i Hadsel kommune i Vesterålen teller på knappene.

- Først vil jeg si at denne situasjonen ikke er avklart. Vi gjør fortsatt løpende vurderinger av både risiko for fisken vår og eventuelle nye tiltak. Dermed er det alt for tidlig å konkludere om hvilke konsekvenser dette får, og særlig på lengre sikt. Vi vet ikke, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks til IntraFish.

Siden konsernet har mistet mye fisk i Astafjorden i Troms, har det foreløpig stoppet slakting av egen fisk i inneværende og neste uke.

- Vi har så langt hatt slakting for andre selskaper, men vi er ennå usikker på om vi klarer å fylle alle dagene i denne perioden. Dette kan altså føre til permitteringer for om lag 100 ansatte i slakteriet, sier Martinussen.

- En veldig uheldig situasjon

Produksjonssjef Sigurd Jacobsen i Nordlaks Produkter poengterer at «dette er en veldig uheldig situasjon» for de ansatte i slakteriet.

- De har utvist en enorm fleksibilitet og stå-på-vilje for å slakte ut fisk for andre oppdrettere de siste ukene. Blant annet på selveste 17. mai heiv de ansatte seg rundt på kort varsel. Det var imponerende å se, men det er tøft å jobbe knallhardt i en periode og så risikere å stå uten arbeid i neste periode. Vi jobber hardt nå for å finne løsninger, sier produksjonssjefen i Nordlaks Produkter.

Produksjon av laks hos Nordlaks Produkter. Illustrasjonsfoto fra arkiv

LO på banen

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) som organiserer folk i slakteriene, følger nøye med på situasjonen.

- Vi vil nok ikke få oversikt over situasjonen før det er gått noen uker. Vi er naturligvis spente på hvor mange av medlemmene våre i slakteriene som vil bli rammet. Heller ikke alle våre tillitsvalgte i bedriftene lokalt vet ennå beskjed. Noen bedrifter har fisk i for eksempel tre uker til. Algekrisen er jo ikke over ennå. Situasjonen er uavklart, sier forbundsleder Anne Berit Aker Hansen til IntraFish.

Onsdag skal administrerende direktør Geir Ove Ystmark i arbeidsgiver-organisasjonen Sjømat Norge møte Hansen i NNN og representanter for Fellesforbundet som organiserer folk på mærkanten. Begge arbeidstaker-organisasjonene står i LO.

- Jeg håper at vi etter møtet i morgen vil vite mer om omfanget av kommende permitteringer, sier Hansen.

Hun bekymrer seg over om permitteringene kan bli langvarige. Arbeidere i fiskeindustrien har krav på dagpenger i 52 uker. I avisene leser hun at enkelte bedriftseiere sier at de ikke kan sende laks til slakting før høsten 2020.

Forbundsleder Anne Berit Aker Hansen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) i LO. Foto: Bent-Are Jensen

22 allerede permittert

Det fins flere store og små slakterier i det rammede området. Nordlaks og Cermaq er størst.

Men i tillegg kommer Ellingsen Seafoods’ slakteri på øya Skrova ved Svolvær i Lofoten, Breivoll Marine Produkter i Ibestad kommune i Troms, og slakteriene i Astafjord og det til Salaks i Troms.

Breivoll Marine Produkter er eid av lakseprodusentene Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk i fellesskap.

Slakteriets daglige leder Ole Aksel Johansen har sagt til NTB at 22 av deres ansatte allerede er permittert. Dersom de ikke får tak i ny fisk, må nærmere 30 permitteres fram til sommeren neste år.

Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk hadde satt ut to millioner laks som slakteriet skulle jobbe med i åtte måneder fra juni til ut i mars.

- Nå sier de at 90 prosent av den fisken er død. Da har vi bare jobb for en liten måned, sier Johansen ifølge Dagens Næringsliv.

Daglig leder av Northern Lights Salmon, Elisabeth Balteskard, sier til IntraFish at situasjonen er uavklart. De to lakseprodusentene har samdrift og 25 ansatte på mærkanten (i tillegg til de 30 på slakteriet).

- Vi holdt på å sette ut smolt, men tør ikke sette ut mer ennå fordi det er for høye verdier av algen i sjøen fortsatt, sier hun til IntraFish.

Kasse på kasse med død laks heises opp på kaia på landbasen til Northern Lights Salmon i Balteskard i Sør-Troms, etter at dødelige alger har tatt livet av flere hundre tusen laks. Foto: Northern Lights Salmon

- Helt forferdelig

Ordfører i Ibestad, Dag Sigurd Brustind, sier til NRK at situasjonen «er helt forferdelig».

- Det verste er å måtte permittere folk som har det økonomisk vanskelig fra før av. Jeg kjenner på et kjempeansvar for arbeiderne. Det gjør meg vondt i hjertet når 35 mennesker må gå permittert et helt år. Det er ikke bra, spesielt overfor barnefamilier. Dette vil også ha store konsekvenser for andre

Nå vurderer han økonomisk krisehjelp til de ansatte som rammes av laksedøden i kommunen, for eksempel gratis barnehage og SFO.

Uavklart på Skrova

Konsernsjef Line Ellingsen i Ellingsen Seafood sier til Dagens Næringsliv at hun ennå ikke vet hvor mange av konsernets ansatte som vil bli rammet.

- Det jobber 20 personer på slakteriet vårt på Skrova. De får 60 prosent av lønna i permitteringsperioden. På mange småsteder der det er lakseanlegg og slakteri, er der få muligheter for annet arbeid, sier hun til DN.

Lakseslakteriet Ellingsen Seafood på Skrova Lofoten. Foto: Mikaela Berg

Ni lakseprodusenter rammet

Følgende ni lakseprodusenter er rammet av algedøden:

  • Sørrolnesfisk
  • Northern Lights Salmon
  • Kleiva Fiskefarm
  • Gratanglaks
  • Salaks
  • Lalmar
  • Nordlaks
  • Ellingsen Seafood
  • Mortenlaks
  • Ballangten Sjøfarm

Sju av dem er organisert i bransjeforeningen Sjømat Norge, og de to siste er tilknyttet på annet vis.

Får tøff jobb

Regionavdelingen Sjømat Norge Havbruk Nord har sittet i møte i Svolvær mandag og tirsdag.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge sier til IntraFish at det er Sjømat Norge som skal representere de berørte bedriftene i dialogen med myndighetene framover.

- Vi tar totalansvar, sier han.

Mandag deltok fiskeriminister Harald Tom Nesvik på medlemsmøtet for oppdretterne i nord. Han varslet at han vil diskutere «kompenserende løsninger» med bransjen.

- For oss i Sjømat Norge har ikke økonomi vært tema på møtene. Vi ønsker for eksempel å se på kompenserende MTB og sikre oss arealtilgang og lokaliteter slik at vi kan holde drifta gående, sier Ystmark til IntraFish.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Foto: Jon Arne Grøttum/ Sjømat Norge

- Men hvordan skal dere klare det hvis der mangler smolt?

- Smolt er en utfordring, men noen har tilgang og ønsker utsett snarest mulig. Derfor har vi behov for raske avgjørelser hos myndighetene, for eksempel om vi kan bruke ledige lokaliteter.

- Er det fare for flere permitteringer?

- Vi har ennå ikke oversikt, men noen har allerede permittert og andre vurderer situasjonen fortløpende. Algesituasjonen er fortsatt uavklart. Noen bedrifter har jo mistet hele beholdningen sin i sjø.

- Hva tro du konsekvensene av algedøden blir?

- Framover må vi finne et system for bedre algeovervåking. Vi trenger beredskapslokaliteter, og vi trenger å diskutere beredskapstiltak, sier Ystmark.

I en pressemelding fra organisasjonen hans tirsdag ettermiddag heter det at «havbrukerne i nord ønsker først og fremst å holde hjulene i gang, etter tragiske uker med algedød».

Enorme tap

- Det blir litt sjablongmessig, men det direkte målbare tapet (bortfall av framtidig salg) av algekatastrofen, blir nærmere 2,5 milliarder kroner, sier senioranalytiker Kolbjørn Giskeødegård i meglerhuset Nordea Markets til IntraFish.

Algene har hittil tatt livet av rundt 13.200 tonn laks, ifølge Fiskeridirektoratets estimater.

Giskeødegård har tatt utgangspunkt i antall fiskeindivider, som er rundt åtte millioner. Det er fisk som aldri vil bli solgt i markedet. Han regner planlagt snittvekt ved slakting til rundt 5 kilo. Det vil sammenlagt si rundt 40.000 tonn rund vekt (WFE).

Han regner en gjennomsnittlig salgspris på 54-55 kroner per kilo. Med dette som basis for beregningene, ender summen på mellom 2 og 2,5 milliarder kroner i tapt verdi/tapt salgsinntekt.

Senioranalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea. Foto: Aleksander Nordahl

Han har ikke regnet på indirekte tap, som kommer i tillegg.

Mange oppdrettere har slaktet tidligere enn planlagt av frykt for algene, det vil si på lavere snittvekt, for eksempel på 4 kilo i stedet for 5 eller 5,5. Tapt tilvekst gir tapte inntekter.

Han påpeker videre de negative ringvirkninger av katastrofen i små lokalsamfunn, der oppdrettsvirksomheten gjerne er hjørnesteinsbedriften. Katastrofen rammer ikke bare de ansatte som blir permittert, men også tilstøtende virksomheter i mange ledd, som lavere omsetning på lokalbutikken og færre overnattinger på det lokale hotellet eller andre overnattingssteder.

- Redusert aktivitet vil ramme hele lokalsamfunnet, sier han.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.