I likhet med i Norge er laksenæringa i Chile organisert i tre bransjeorganisasjoner. I Chile er