Reistad er et landbasert stamfiskanlegg for rognproduksjon. Lokaliteten drives av Salmar Farming, melder Mattilsynet. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig