Mattilsynet melder mandag at det er mistanke om ILA ved et anlegg i Ullesvang kommune.

Bremnes Seashore, som drifter lokaliteten meldte inn til Mattilsynet 27. januar at de hadde gjort funn forenelig med ILA på fisk.

Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet melder at de planlegger en snarlig inspeksjon for å ta oppfølgende prøver.