Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i området og driver med fiskeoppdrett, om å vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av eventuell sykdom. Norway Royal Salmon Farmon (NRS)