(Oppdatert klokken 14:40 med kommentar fra Nærings- og fiskeridepartementet). Selskapet Mohn Drilling søkte om 6 utviklingstillatelser til konseptet «DigiFarm», men fikk avslag fra Fiskeridirektoratet i desember