I en pressemelding opplyser Mørenot Austevoll at de oppretter en egen avdeling for mottak av notposer og service, samt at de investerer i en egen bøtesal. Formålet er å bidra til økt aktivitet i fiskerihavnen på Salthella, opplyser selskapet. Mørenot Austevoll som leverer