Nå har fylket sendt et innspill til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) for å påvirke