– Vi er fra Øst-Finnmark. Vi har familie i Vardø og Vadsø. Min egen far jobbet