Bent-Are Jensen

Stilling: Journalist i IntraFish

Alder: 64 år

Bustad: Bodø

Oppvekst: Vesterålen, Bodø og Oslo

Utdanning: Cand.mag., pluss journalisthøgskulen

Familie: Gift, to vaksne døtrer og eit barnebarn

Bent-Are Jensen (64) har jobba med laks i 24 år – og må vel seiast å vere den journalisten med mest erfaring frå laksenæringa i Noreg – utan at det er kvalitetssjekka.

– Utviklinga har vore formidabel, men me finn oss samtidig berre i starten på noko som er mykje, mykje større, seier Jensen, som har kontorstad i Bodø.