– Vi ønsker også sjøl å gå i en slik retning for produksjonen, sier Anne Hilde Midttveit, som er ansvarlig for kvalitet, miljø og CRS i Lerøy Seafood Group til Fiskeribladet Fiskaren.

Hun viser til at til tross for høye priser og stor etterspørsel etter laks i markedet for tiden, er det enkelte kunder som har et absolutt krav om ASC-merking. I Norge er ikke forbrukerne så opptatt av miljømerker, slik at de fleste av de 156 lakseproduktene som er merket her til lands, nok er ment for salg i utlandet, tror hun.