– Det var et veldig hyggelig møte. Vi snakket blant annet om brexit, torskefiske i Skagerak, godt norsk og dansk samarbeid og fredningssoner for torsk i Nordsjøen, sier Norges fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) til IntraFish.

Et annet tema var produksjonsfisk av laks. Danskene ønsker mest mulig råstoff til sine foredlingsfabrikker, og Danmarks fiskeriminister Mogens Jensen (Socialdemokratiet) har tidligere sagt at han «ønsker en minnelig løsning» om striden rundt «Norwegian Gannet» og produksjonsfisk.

– Vi redegjorde for den norske posisjonen, og han redegjorde for den danske posisjonen.