Jan Feenstra var i flere tiår administrerende direktør for den irske virksomheten til Mowi, verdens største lakseprodusent. Som en del av ledergruppen kvalifiserte han til å være en del av et opsjonsprogram konsernet lanserte tilbake i 2018.

Opsjonsprogrammer er strukturert slik at ledere som får mulighet til å kjøpe aksjer, vil tjene på dette så lenge aksjekursen på tidspunktet de kan kjøpe er høyere enn den kursen som er avtalt i programmet.

I desember 2021 sa Feenstra opp jobben. Han hadde seks måneder oppsigelsestid, og siste arbeidsdag 30. juni 2022. Nå jobber han litt som rådgiver for lakseselskapet.

Opsjonsavtalen til Feenstra ga han mulighet til å kjøpe aksjer til en avtalt kurs 22. juni 2022, til en kurs som var lavere enn gjeldende børskurs.

Selskapet hadde avtale med DNB Markets som kjøpte og solgte aksjer samme dag, noe de fleste andre ledere i opsjonsprogrammet gjorde.

Mowi nektet imidlertid Feenstra å handle aksjer, da selskapet mente at det ikke var gyldig for ansatte som var i oppsigelsestid.

Får 1,1 millioner kroner og saksomkostninger

Det var nettopp av denne grunn Feenstra saksøkte sin tidligere arbeidsgiver. Han mente at avtalen var gyldig selv om han var inne i oppsigelsestiden sin, og krevde erstatning på 1,1 millioner kroner – beløpet han ville ha tjent på handelen tilbake i juni 2022.

I en fersk dom fra Oslo tingrett får Feenstra fullt medhold. Der er Mowi dømt til å betale Feenstra 1.125.211 kroner samt dekke hans saksomkostninger på 168.143 kroner.

– Det er ingen konkrete holdepunkter i saken for at Feenstra på tidspunktet for avtaleinngåelse var klar over at retningslinjene fastsatte at opsjoner ikke kunne gjøres gjeldende i oppsagt stilling, eller at han forsto eller burde forstått at daglig leder ved inngåelse av avtalen eventuelt gikk utover sine fullmakter. Avtalen er utarbeidet av selskapet, og fremstår klar og uttømmende, heter det i dommen.

Feenstrad advokat Erik Andreas Øyen i Advokat Øyen mener at dommen ikke er overraskende.

– Det forelå en klar og tydelig avtale som Mowi valgte å gå fra. Domstolen har lagt avtalen til grunn, og avvist Mowis anførsler, sier han i en kort kommentar til DN.

Vil gå gjennom dommen

Mowis kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland skriver i en tekstmelding at selskapet nå vil gå gjennom dommen.

– Deretter vil vi ta stilling hva vi gjør videre, skriver han.

Mowi benyttet advokat Helena Karoline Lie Norum samt advokatfullmektig Oscar Gormsønn Brown fra Wiersholm i saken.

Nyttårstilbud: 8 uker for 80 kroner
Hold deg oppdatert med Intrafish.no i 2023! Tilbudet varer ut januar.
Mowi
  • Er med god margin verdens største lakseprodusent med produksjon blant annet i Norge, Skottland, Chile, Canada og Færøyene. Hovedkontor i Bergen. Selskapet het tidligere Marine Harvest.
  • Er Norges desidert største lakseprodusent
  • John Fredriksen og familien er hovedeier med 14,4 prosent, mens Folketrygdfondet har nær åtte prosent
  • Børsnotert i Oslo, med en markedsverdi på rundt 90 milliarder kroner.
  • Har rundt 15.000 ansatte fordelt på 25 land.