Det går frem av en melding mandag. – Ordningen er en viktig del av Mowis langsiktig vederlagspolitikk for ledende ansatte. Antall opsjoner skal reduseres dersom fortjenesten gjennom utøvelse av opsjoner i et år overstiger to