I kvartalsrapporten som ble publisert onsdag morgen melder også selskapet at de dropper å betale kvartalsutbytte.

«Utbytte til aksjonærene er en vesentlig del av Mowis finansielle strategi. På samme tid er det avgjørende viktig å ha god likviditet og en sterk balanse, spesielt i lys av den pågående pandemien. Styret har derfor vedtatt å ikke dele ut utbytte for tredje kvartal», skriver de.

– Driften har gått tilnærmet som normalt i kvartalet til tross for økte smitteverntiltak. Covid-19 påvirker imidlertid etterspørselen i HoReCa-markedet negativt, og selv om etterspørselen innen dagligvare har vært svært god, er netto etterspørsel ned i kvartalet med fallende priser og inntjening som resultat, sier Ivan Vindheim i en melding.

Skal slakte 445.000 tonn neste år

Selskapet gjentar at de venter å slakte 442.000 tonn laks i år, men har gjort visst justeringer mellom de ulike landene de har produksjon i.

For første gang kommer de også med anslag for 2021. Da venter Mowi å slakte 445.000 tonn laks. Det aller meste av dette kommer fra Norge, hvor anslaget er på 260.000 tonn – det samme som i år.

Mowi
  • Verdens største lakseprodusent med produksjon blant annet i Norge, Skottland, Chile, Canada og Færøyene. Hovedkontor i Bergen. Selskapet het tidligere Marine Harvest
  • Er Norges desidert største lakseprodusent, med rundt en fjerdedel av produksjonen
  • John Fredriksen og familien er hovedeier med cirka 13 prosent mens Folketrygdfondet har cirka 9,9 prosent
  • Børsnotert i Oslo hvor det i skrivende stund er børsens syvende største selskap, med en markedsverdi på 91 milliarder kroner
  • Har rundt 15.000 ansatte fordelt på 25 land

Tror på bedre marked

Til tross for at koronasmitten nå sprer seg, venter Mowi at laksemarkedet tar seg opp neste år.

– Dagens lave priser tiltrekker nye kunder og nye segmenter, noe som bidrar til den langsiktige utviklingen til flere produkter i likevekt, skriver selskapet.

Særlig nedstrømsvirksomheten deres vil tjene på dette, mener Mowi.

De mener også at et globalt utbud som kun øker 1 prosent i 2021 bidrar til et strammere marked.

Ikke noe nytt om flåten

Forrige kvartalsrapport skrev Mowi at de vurderer et salg eller utskillelse av sin eierdel på 50 prosent i rederiet Dess Aquaculture Shipping. Det gjentar de i dagens rapport, uten at det er noen nyheter rundt prosessen.

Selskapet skriver for øvrig at Dess Aquaculture Shipping har inngått kontrakter om bygging av to nye brønnbåter, begge med kapasitet på over 6.000 kubikk og motorer som kan gå både på LNG, biogass og muligens ammoniakk. Båtene bygges ved Sefine-verftet i Tyrkia, og skal på kontrakt med Mowi Norway.

Hadde tidligere meldt hovedtallene

Hovedtallene til Mowi var allerede kjent gjennom selskapets sedvanlige oppdatering de sender kort tid etter kvartalets utløp.

I en melding 15. oktober opplyste Mowi at de hadde slaktet 126.000 tonn laks i kvartalet, og at operasjonelt driftsresultat ble rundt 80 millioner euro. Det er en klar svekkelse fra samme kvartal i fjor, da de tjente 148 millioner euro på driften.

Analytikere Infront innhentet på vegne av TDN Direkt hadde ventet et operasjonelt driftsresultat på 69 millioner euro.

Koronapandemien har gjort at lakseprisene har vært svake den seneste tiden. DN skrev i slutten av oktober at nye tilstramminger i Europa bidrar til å presse lakseprisene ned mot produksjonskostnaden, som for de fleste oppdretterne ligger på drøyt 40 kroner kiloen.

Mowi, tall i millioner euro

19 Endring

3. kv 20 3. kv
Omsetning 956,8 1 020,9 -6,3 %
Op. driftsresultat 80,4 147,8 -45,6 %
Resultat før skatt 119,9 -69,7
Nettoresultat 95,0 -61,3
Driftsmargin 8,4 % 14,5 % -42,0 %