Vega-saken
  • I 2016 ga Fylkesmannen i Nordland utslippstillatelse til Mowi for etablering av lokaliteten 39397 Rørskjæran S i Vega kommune i Nordland.
  • I 2018 ga Nordland fylkeskommune tillatelse til midlertidig klarering av lokaliteten. Lokaliteten er klarert frem til 21. februar 2024.
  • Deretter fattet Miljødirektoratet i 2019 vedtak om tilbakekall av utslippstillatelsen. Derfor fattet Fiskeridirektoratet region Nordland vedtak om tilbaketrekking av lokaliteten, fordi utslippstillatelsen var bortfalt.
  • Klima- og miljødepartementet opphevet den 22. april 2020 Miljødirektoratets vedtak om tilbakekall av utslippstillatelsen og stadfestet Fylkesmannen i Nordland sitt vedtak.