Saken om oppdrett i verdensarvområdet har vært en omfattende prosess, hvor Klima- og miljødepartementet i april besluttet å omgjøre Miljødirektoratet sitt vedtak om å trekke tilbake utslippstillatelsen.

Dermed skulle alle tillatelser være i orden, og Mowi kunne ta i bruk lokaliteten. Men da Fiskeridirektoratet vedtok å omgjøre tilbaketrekkingen av lokaliteten, ble vedtaket påklaget av blant annet Riksantikvaren.

Fredag forrige uke ble det klart at Fiskeridirektoratet har besluttet å ikke la Mowi få ta i bruk lokaliteten Rørskjeran S i Vega-området før klagesaken hos Nordland fylkeskommunen er behandlet.