- Vi tror sterkt på gode priser fremover. Gjeninnføringen av utbyttet må også ses i den sammenheng, sa Vindheim under