Mowi og Hauge Aquas planer for konseptet «Egget» har skapt et høyt antall artikler både hos IntraFish og andre aviser. Det har vært mye fram og tilbake, men nå har departementet fattet et endelig vedtak, som ikke kan påklages. Fasiten er at Mowi fikk seks tillatelser, og må bygge «Egget» i sandwich FRC.

Frem til det endelige vedtaket har det vært en lang prosess, med flere klager. Opprinnelig søkte selskapet om 14 tillatelser. De fikk tilsagn om fire, noe de påklaget, og fikk omgjort til seks.