Mowi søkte i august 2019 om lov til å flytte det semi-lukkede anlegget «Neptun 3» fra Molnes i Etne til Prestholmen i Fisterfjorden i Ryfylke.