I samråd med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, pålegger direktoratet Mowi utvidet gjenfangst. Det melder direktoratet i en pressemelding torsdag.

Direktoratet viser til at innrapportert snittvekt på fisken, gjør at fangstene ses i sammenheng med en rapportert rømming hos Mowi AS på lokaliteten Rønstad og/eller Voldnes.

På bakgrunn av innrapportert snittvekt på observasjoner og gjenfangster i elvene, ses fangstene i sammenheng med en rapportert rømming hos Mowi AS på lokalitet Rønstad og/eller Voldnes.

Gjenfangsten kan utføres med garn og not inntil osen av disse vassdragene, opplyser direktoratet.

– Dette gjelder spesielt for Stordalselva, hvor vi vet at laks er blitt observert i større mengder, skriver direktoratet.