Mowi Canada West, Britisk Columbias største oppdrettsselskap, har levert en søknad til Canadas føderale domstol for å unngå tvangsslakt av 12 millioner fisk. Selskapet ber om å