UNGDOMMENS FYLKESTING I NORDLAND
  • Ungdommens fylkesting (UFT) består av ungdommer i alderen 13 til 19 år fra hver av Nordlands 41 kommuner. Organisasjoner som representerer ungdom i Nordland, kan også delta.
  • UFT samles én gang i året og velger innstilling til et Ungdommens fylkesråd (UFR) som skal følge opp saker på vegne av UFT. Medlemmene av Ungdommens fylkesråd oppnevnes formelt av kommunestyrene og fylkestinget.
  • UFT vedtar et ungdomspolitisk program, UNGplan. UNGplan legger føringer for UFTs arbeid og sier noe om hva ungdom i Nordland er opptatt av og ønsker av gjennomført politikk.
  • Ungdommens