- Dette er en stor seier for oss. Ungdommens fylkesting i Nordland har hatt saken på agendaen i mange år.