Mowi har søkt om totalt 68 utviklingstillatelser til fem ulike prosjekter. Status nå er