Når de kan komme tilbake på jobb vet ikke Vindheim, men sier at de