Fagbevegelsen, enkelte politikere og industriaktører frykter at det nye konseptet med slaktebåter vil