K. Strømmen har fire lisenser, som hver har en maks biomassekapasitet på 780 tonn, for sjøbasert lakseproduksjon i Bremanger i