Lokaliteten det gjelder er Feøyvika (12624) i Flatanger kommune i Trøndelag. Mattilsynet førte tilsyn ved lokaliteten 22. august. Den 3. august sendte etaten et varsel om