Lånet er ifølge selskapet det første grønne obligasjonslånet som et sjømatselskap har hentet inn.

«Lånet ble betydelig overtegnet, og tiltrakk seg betydelig interesse fra investorer, både som er dedikerte grønne samt generelle obligasjonsinvestorer», skriver selskapet i en børsmelding.

I desember fikk Norway Royal Salmon (NRS) grønt banklån, som altså er en annen type lån enn et obligasjonslån. Den grønne delen av lånet til NRS var på 400 millioner kroner, fra Danske Bank.

EURIBOR + 1,6 prosentpoeng i rente

Lånet får en rente på referanserenten EURIBOR med et påslag på 1,6 prosentpoeng. Mowi skal søke lånet notert ved Oslo Børs.

Provenyet fra lånet skal benyttes til «grønne prosjekter» som er listet opp på selskapets nettsider. Dette inkluderer blant annet energieffektivisering, vannbehandling og prosjekter relatert til fôrproduksjon.

Meglerhusene Danske Bank, DNB Markets og Nordea har vært rådgivere for lånet, mens meglerhusene ABN Amro, Rabobank og SEB også har bistått i salgsarbeidet.

IntraFish har så langt ikke fått tak i selskapet for å få kommentarer rundt lånet.