Massedøden oppsto i et av Mowis anlegg på den sørlige kysten av Newfoundland og Labrador, et område også kjent under navnet The Gorge.

Det er kanadiske mydigheter, gjennom Department of Fisheries, Forestry and Agriculture, som bekrefeter tallet på 92.700 fisk omkommet som følge av lavt oppløste oksygennivåer i vannet.

I følge lovverket for akvakultur i provinsen må en abnormal dødelighet på over 10 prosent meldes til offentligheten, og i dette tilfellet gjaldt det massedød ved et anlegg med 900.000 fisk, altså litt over ti prosent.

Orkanen Larry raste inn over Newfoundland gjennom helgen, og på grunn av strømbrudd har selskapet hatt problemer med å gjøre dette kjent i en rapport for allmenheten på nettsiden til Newfoundland Aquaculture Industry Association.

Fisken på anlegget er omlag tre kilo i størrelse og skulle slaktes innen utgangen av dette året.

I samarbeid med akvakulturmyndighetene jobber Mowi nå videre med hendelsen. Avbøtende tiltak som nevnes inkluderer dypere merder og luftingsutstyr på stedet, samt at bortfrakting av dødfisk har startet.

I august, litt lenger sør på kysten i USA, opplevde nylig Cook Aquaculture et lignende tilfelle av fiskedød i merdene sine.

IntraFish kommer med mer.

__________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyhetssaker fra sjømatnæringa? Prøv oss for 1 krone den første måneden