– Vi undersøker fortsatt hvordan det er mulig å gjøre dette prosjektet lønnsomt etter vi fikk avslag på bytte av material, opplyser kommunikasjonsdirektør i Mowi, Ola Helge Hjetland, til IntraFish i en melding om status for Egget.

Daglig leder Cato Lyngøy i Hauge Aqua, som har designet egget, vil ikke si stort om saken:

– Vi diskuterer dette med Mowi, så det får nesten Mowi svare for, sier han.

Uavhengig av løpet med utviklingstillatelser skal Hauge Aqua bygge en mindre versjon av Egget, som skal brukes til selskapets «mørkegrønne» konsesjon. Det skal plasseres i Romsdalsfjorden, og brukes til postsmoltproduksjon. Dette «Egget» er rundt en tidel så stort som «eggene» som eventuelt skal bygges til utviklingstillatelsene.

Spådde kvantesprang for næringa

«Kjempe-egg kan redde oppdrett», skrev Dagens Næringsliv da Cato Lyngøy og hans selskap Hauge Aqua lanserte konseptet under AquaNor i Trondheim, august 2015.

I februar 2016 ble det kjent at Mowi (da Marine Harvest) hadde inngått samarbeid med Hauge Aqua, og søkt 14 utviklingstillatelser til konseptet.

Daværende konsernsjef Alf-Helge Aarskog kalte konseptet et mulig «kvantesprang for hele næringen».

– For å forsvare investeringskostnadene, samt å verifisere teknologiens konkurransekraft og ytelse, er en uttesting i storskala avgjørende. Det er derfor svært viktig at vår søknad innvilges i sin helhet. Lykkes vi, vil det være et kvantesprang for hele næringen, sa Aarskog.

Fikk seks konsesjoner, men ville endre materiale

Mowi fikk det ikke som de ønsket. Søknaden om 14 tillatelser ble kun delvis innvilget – de fikk tilsagn om seks tillatelser. Til det vil selskapet behøve fem «Egg».

Selskapet fant etter hvert ut at sin opprinnelige plan, om å bygge «Egget» (som hver er 44 meter høyt og 33 meter bredt) i kompositt ble for dyrt. De vil heller bygge i stål, noe Fiskeridirektoratet avviste da det i realiteten ville innebære så store endringer at det ville kreve en ny søknad.

Mowi påklaget avslaget om nei til endring av materiale – men Nærings- og fiskeridepartementet gjentok Fiskeridirektoratets vedtak. «Egget» må dermed bygges i kompositt, ellers får de ingen utviklingstillatelser til konseptet.

Administrasjonen fikk lekse fra styret

I kvartalsrapporten for tredje kvartal skrev Mowi at de «søker andre alternativer» for konseptet.

IntraFish ba da selskapet utdype hva de mente med det:

«Som tidligere nevnt, blir det langt dyrere å bygge Egget enn tidligere planlagt samtidig som vi ikke ble tildelt nok tillatelser eller fikk bygge det i stål. Styret har derfor denne uken besluttet at administrasjonen skal finne alternative løsninger for prosjektet. Vi skal nå sette oss ned med Hauge Aqua for å finne den beste løsningen», skrev Aarskog til IntraFish i oktober 2019.

Da Mowi publiserte sin rapport før første kvartal 12. februar i år, var ikke konseptet nevnt med ett ord, men ifølge selskapets kommunikasjonsdirektør gjøres det altså undersøkelser rundt hvordan det er mulig å gjøre prosjektet lønnsomt etter avslaget de fikk på bytte av material.

Vurderer også konseptet Donut

Konseptet Donut, som selskapet tidligere har omtalt som «verdens største smultring», er et lukkende, flytende anlegg med diameter på 54 meter.

Selskapet søkte om åtte tillatelser til dette konseptet, men fikk kun to. Heller ikke her har de tatt noen investeringsbeslutning.

– For Donut driver vi fortsatt og leter etter en lokalitet. Når det er på plass, skal vi bli enige med Fiskeridirektoratet om en prosjektplan for prosjektet, og en oppstartsdato, sier Hjetland til IntraFish.

Han presiserer at det ikke er fattet noe endelig styrevedtak om igangsetting av prosjektet.

Marine donut i Balsfjorden – slik det vil ta seg ut hvis det blir realisert. Foto: Illustrasjon Salpixel

Kan miste tillatelser om de venter for lenge

I tilsagnene om tillatelser for «Egget» og «Donut» er det ikke satt noen tidskrav til oppstart av prosjektene. Dette er imidlertid regulert gjennom den såkalte laksetildelingsforskriften.

I forskriftens §38, tredje ledd, fremgår det at de må søkes om lokalitet innen seks måneder. Ordrett heter det:

Tilsagn om tillatelse kan trekkes tilbake dersom tilsagnshaver ikke har sendt inn søknad eller melding etter kapittel 7 om klarering av lokalitet for akvakultur innen seks måneder fra tilsagnsdato

Etter det IntraFish forstår, gjør bruken av ordet «kan» at det ikke er noe automatikk i dette, og at så lenge selskapene har en dialog med Fiskeridirektoratet om saken, får de neppe tillatelsene inndratt om det skulle gå lengre tid enn seks måneder.

Søkte 68 tillatelser, kan ende med null

Totalt har Mowi søkt om fem ulike utviklingsprosjekter og til sammen 68 tillatelser. Dersom Egget og Donut ikke blir gjennomført, og avslaget på Aquastorm opprettholdes, vil de ende opp med null.

I tillegg til konseptene «Egget» og «Donut», søkte Mowi om utviklingstillatelser til tre andre konsept:

  • Oppdrett i bulkskip (søkt om seks tillatelser) – endelig avslag
  • «Beck-cage» – offshore, nedsenkbare bur (søkt om seks tillatelser) – endelig avslag
  • Aquastorm – installasjoner på havbunnen på dypt vann (søkt om 36 tillatelser) – avslag hos Fiskeridirektoratet, under klagebehandling ved Nærings- og fiskeridepartementet

– Klagen ligger til behandling i departementet. Vi kan ikke si noe nærmere om når den blir ferdigbehandlet, sier departementets pressekontakt til IntraFish.

At vi for tiden kun har en midlertidig fiskeriminister, bidrar nok ikke til kortere behandlingstid.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.