Jan Feenstra, daglig leder i Mowi Ireland, gir seg i selskapet 1. juli 2022, etter mer enn to tiår ved roret. Feenstra ble først med i den irske virksomheten i 1982, da den het Fanad Fisheries, som på den tiden hadde en 50/50 joint venture med Mowi. Han overtok lederrollen i 1997 og deltok i flere eierskaps- og navneendringer i løpet av de påfølgende årene.

Mowi vil starte en lederrekrutteringsprosess for å finne en erstatter tidlig neste år.