Det opplyser selskapet i en melding i forbindelse med sin kvartalsrapport onsdag morgen.

- Det blir svært viktig å redusere kostnader fremover. Dette vil vi gjøre gjennom automatisering, digitalisering, forbedring av produksjonsprosesser og tilpasning av organisasjonen. Mowis strategi er fremdeles å vokse, og målet er å være netto jobbskaper også i fremtiden, sier konsernsjef Ivan Vindheim i meldingen.

Selskapet viser til at de gikk i gang med et kostnadsprogram i 2018. Så langt har de redusert kostnader med 118 millioner euro. Mer enn 700 ulike initiativ er tatt.

- Selskapet ser fortsatt et høyt kostnadspress gjennom en mer utfordrende biologi, strengere reguleringer i tillegg til en generell økning i andre kostnader. Etter fôr er lønnskostnader den største kostnaden i Mowi, skriver de.

Det opplyses at lønn utgjør 16 prosent av Mowis totale kostnader.

Selskapet understreker at de har som strategi å vokse, så de regner med at det vil være en netto økning i antall ansatte. Reduksjonen på 10 prosent er «alt annet likt».

Dropper utbyttet

Selskapet har også besluttet at de ikke vil utbetale utbytte for første og andre kvartal.

- Utbytte til aksjonærene er en vesentlig del av Mowis finansielle strategi. På samme tid er det avgjørende viktig å ha en sterk balanse, spesielt i lys av den pågående Covid-19-pandemien. Styret har derfor vedtatt å ikke dele ut utbytte for første og andre kvartal, skriver de.