– Jeg er godt fornøyd med et kvartal hvor vi har sett gode biologiske prestasjoner med god tilvekst i sjø og god fôrutnyttelse, i tillegg til rekordvolumer. Når det er sagt, fortsetter arbeidet med å sikre fortsatt vekst,
ytterligere kostnadsforbedringer og mer bærekraftig produksjon med uforminsket styrke, sier konsernsjef Ivan Vindheim i en børsmelding.

I rapporten for tredje kvartal, publisert onsdag morgen, skriver selskapet at Mowi Farming hadde et godt kvartal med god prisoppnåelse, rekordhøye volumer og relativt stabile kostnader sammenlignet med forrige kvartal.

Verdens største lakseselskap melder om rekordhøye inntekter i tredje kvartal på 1.257 millioner euro. Selskapet oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 240 millioner euro, sammenlignet med 131 millioner euro i samme kvartal i fjor, går det fram av dagens børsmelding.

John Fredriksen og hans familie eier rundt 14,4 prosent av selskapet, mens Folketrygdfondet er nest største aksjonær med knapt 8 prosent.

Mowi produserer laks i som Norge, Chile, Canada og Skottland. Nylig inngitt selskapet en avtale om å kjøpe 51 prosent av aksjene i islandske Arctic Fish for rundt 1,9 milliarder kroner, aksjer Salmar måtte selge for å få godkjent oppkjøpet av NTS av europeiske konkurransemyndigheter.

Mowi
  • Er med god margin verdens største lakseprodusent med produksjon blant annet i Norge, Skottland, Chile, Canada og Færøyene. Hovedkontor i Bergen. Selskapet het tidligere Marine Harvest.
  • Er Norges desidert største lakseprodusent
  • John Fredriksen og familien er hovedeier med 14,4 prosent, mens Folketrygdfondet har drøyt åtte prosent
  • Børsnotert i Oslo, med en markedsverdi på rundt 92 milliarder kroner.
  • Har rundt 15.000 ansatte fordelt på 25 land.

Resultat som varslet, og bedre enn ventet

Tradisjonen tro har Mowi allerede varslet hovedtallene sine for kvartalet. I en oppdatering 17. oktober opplyste selskapet at det slaktet 134.000 tonn laks i kvartalet, og at driftsresultatet var rundt 240 millioner euro (cirka 2,5 milliarder kroner). Det er det tredje beste kvartalet noensinne for selskapet.

Før denne oppdateringen var det ifølge estimater innhentet av Infront ventet et resultat på 222 millioner euro.

I oppdateringen i oktober fremgikk det også at det var den norske virksomheten som hadde klart best lønnsomhet, med 2,55 euro eller 26,1 kroner per kilo i driftsresultat. Det var også den norske virksomheten som slaktet desidert mest fisk, med godt over halvparten av totalen.

Av rapporten går det fram at forventet slaktevolum for 2022 er uendret på 460.000 tonn, og selskapet forventer et slaktevolum på 470.000 tonn neste år.

Frykter at Norge mister sin ledende posisjon

Til tross for en rekke operasjonelle og finansielle rekorder for verdens største lakseselskap mener altså Mowi at tredje kvartal for dem overskygges «av den norske regjeringens famøse grunnrenteforslag på 40 % på havbruk, og totalt 62 % med selskapsskatt». Det kommenterer Vindheim på følgende vis:

– Havbruksnæringen er en distrikts- og fremtidsnæring vi som nasjon frem til nå har ønsket å vokse. Et skattenivå på 62 % vil derimot sparke ben under disse ambisjonene. Dramatisk økte skattekostnader for næringen vil gå på bekostning av fremtidige investeringer og føre til at utviklingen av landets nest største
eksportnæring og ikke minst viktigste distriktsnæring stopper opp. I praksis står vi overfor en overføring av verdier fra kystsamfunnene til sentrale strøk vi aldri tidligere har sett.

Og selskapet gjør det klinkende klart at» inntil bærekraftige skatte- og rammevilkår foreligger har Mowi sett seg nødt til å stanse alle fremtidige strukturelle investeringer i Norge».

– Mowi er et globalt selskap, og laks kan produseres over hele verden. Til syvende og sist handler det bare om kostnader. Dersom regjeringens skatteforslag blir stående, tror jeg Norge over tid vil miste sin ledende posisjon innen havbruk. Utviklingen vil skje i andre land nærmere markedene og med bedre rammevilkår, sier Vindheim i dagens børsmelding fra selskapet.

Videreforedlingen går bra

Mowi Consumer Products, selskapets videreforedlingsvirksomhet, rapporterte også et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat på 30 millioner euro, som følge av god drift på selskapets mange fabrikker i Europa, Amerika og Asia, går det fram av selskapets rapport onsdag morgen.

– Laksen står seg normalt godt i nedgangstider, og utviklingen i etterspørselen i dagligvare har så langt vært tilfredsstillende. Vi forventer også at dagligvare skal fortsette å vokse de neste årene etter hvert som vi fortsetter å utvikle kategorien og produktutvalget, sier Vindheim.

Styret i Mowi har besluttet et kvartalsvis utbytte på 1,70 kroner per aksje som følge av en sterk finansiell posisjon og gode framtidsutsikter. Det gir et utbytte på tilsammen circa 879 millioner kroner.