I løpet av kort tid døde halvannen million lakseyngel i anlegget i Troms, meldte avisen Nordlys (for abo). Nå har oppdrettsselskapet fått svar på hvorfor det gikk så galt:

– Årsaken til dødeligheten på Sandøra er sammensatt, men skyldes i hovedsak gjelleskader, som resultat av oppsamling av organisk biologisk materiale mellom karavløp og det mekaniske filteret. Det ble i perioden før hendelsen gjort forsøk på å fjerne materialet, men dette var ikke nok til å hindre en uønsket vannkvalitet, opplyser kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi til iLaks.

Fiskedøden skjedde i begynnelsen av mai og Mattilsynet ble varslet om saken 6. mai.

– Hendelsen vil ikke påvirke selskapets utsett av smolt, opplyste Nævdal-Bolstad, i en e-post til Nordlys da de omtalte saken i mai.

Det ble først spekulert i at fisken i RAS-anlegget kunne ha dødd av akutt svovelforgiftning. RAS-anlegg er en type teknologi som er komplisert og setter store krav til driften, og dermed kan være sårbare, slik IntraFish tidligere har omtalt tidligere.