Det var i september og oktober i 2019 at Mowi overskred lusegrensene på to av sine lokaliteter: Sandvika og Rønstad i Voldsfjorden i Volda kommune.

Mattilsynet fattet vedtak om tvangsmulkter og dagbøtene utgjorde over 300.000 kroner per dag for Rønstad og over 400.000 kroner per dag for Sandvika. Tvangsmulktene løp i 19 dager på Rønstad og ni dager på Sandvika, før selskapet klarte å få kontroll på lusetallene.

Til sammen genererte luseproblemene bøter på cirka 10 millioner kroner for selskapet.