Lakseprodusenten Mowi oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 137 millioner euro i andre kvartal 2021, sammenlignet med 99 millioner euro i samme kvartal i fjor.

Det melder selskapet i sin rapport for andre kvartal, publisert onsdag morgen.

Samtidig melder selskapet om et kvartalsutbytte på 1,96 kroner aksjen. Av dette er 0,96 kroner per aksje ordinært utbytte og én krone per aksje ekstraordinært utbytte som følge av en «sterk finansiell posisjon og gode fremtidsutsikter». Totalt blir det 1,01 milliarder kroner i utbytte.

I gjennomsnitt var det på forhånd ventet et utbytte for andre kvartal på 0,84 kroner per aksje, ifølge TDN Direkt. I første kvartal var utbyttet på 0,77 kroner i første kvartal, da ble det delt ut til sammen 398 millioner kroner til aksjonærene.

– Etterspørselen etter laks har styrket seg etter hvert som vi har sett oppmykning av smitteverntiltakene. Utviklingen var imponerende i kvartalet med om lag 25 prosent høyere laksepris globalt sammenlignet med i fjor, til tross for en relativt høy tilbudsvekst på ni prosent inkludert salg av fryst laks fra lager i Chile, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi.

Mowi
  • Er med god margin verdens største lakseprodusent med produksjon blant annet i Norge, Skottland, Chile, Canada og Færøyene. Hovedkontor i Bergen. Selskapet het tidligere Marine Harvest.
  • Er Norges desidert største lakseprodusent
  • John Fredriksen og familien er hovedeier med 14,4 prosent, mens Folketrygdfondet har nær åtte prosent
  • Børsnotert i Oslo, med en markedsverdi på rundt 82 milliarder kroner.
  • Har rundt 15.000 ansatte fordelt på 25 land.

Oppjusterer slakteprognosen

Mowi venter å slakte 450.000 tonn laks i 2021. Da selskapet rapporterte tall for første kvartal 19. mai guidet det om et slaktevolum på 445.000 tonn, hvorav 260.000 tonn var i Norge.

I andre kvartal hadde Mowi driftsinntekter og andre inntekter på en milliard euro, tilsvarende 10,4 milliarder kroner med dagens kronekurs. Det er en økning fra 911 millioner euro i andre kvartal i fjor.

Selskapet hadde allerede meldt om hovedtallene. I en oppdatering 14. juli meldte selskapet om et operasjonelt driftsresultat på rundt 137 millioner euro, mens det var ventet til 152 millioner euro, ifølge Infront.

Da meldte selskapet også om et slaktevolum på 108.000 tonn i kvartalet, noe som ble stadfestet i dagens rapport.

Mowi har steget over 40 prosent på Oslo Børs siden mars i fjor, og er i dag priset til 116 milliarder kroner.

Deler region i to

Av kvartalsrapporten fremgår det at Mowi har valgt å dele selskapets klart største havbruksenhet, Region Midt, i to nye regioner. De to nye regionene får navnene Midt og Vest.

– Havbruk handler fremdeles i stor grad om detaljer og håndverk. Det gjør at man må være hands-on, særlig i de områdene med biologiske utfordringer. Denne omorganiseringen gjør det mulig for oss å bedre driften fremover i dette viktige området for Mowi, både når det gjelder produktivitet og kostnader, sier Vindheim.