- Fiskeridirektoratet er varslet om at havariet innebærer en mulig rømmingshendelse. Tiltak er iverksatt for å begrense skadene og