Brasilianerne har eksperimentert med rundt 60 ulike arter, for eksempel pirarucú, men har så langt endt opp med å satse hovedsakelig