Det skriver selskapet i en pressemelding. Det er det norske, Stavangerbaserte oppdrettsselskapet Norsal som nå planlegger å etablere det landbaserte oppdrettsanlegget for laks i Yantai, Shandong i Kina. I første fase av anlegget skal det ha en kapasitet på 10 000 tonn slaktet fisk i året. I fase to vil kapasiteten økes til 30 000 tonn fisk.

Kontrakten innebærer at Multiconsult skal gjennomføre forprosjektet for anlegget. Deretter
skal prosjektet overtas av et lokalt kinesisk firma for videre detaljering. Det vil være et tett samarbeid mellom Multiconsult og det utvalgte lokale firmaet i
detaljeringsfasen, med blant annet to kinesiske medarbeidere fra akvaseksjonen ved Multiconsults avdeling på Stord.
– Kontrakten er svært viktig for oss, da det er den første større kontrakten vi
vinner for et oppdrettsanlegg som skal bygges i Kina. Det er planlagt bygging av en rekke slike anlegg i Kina i årene som kommer. Forprosjektet vil
dermed gi oss verdifull kunnskap om lokale kinesiske forhold som relasjon til myndigheter, kultur og hvordan byggebransjen opererer der, sier avdelingsleder
i Multiconsult, Erlend Kent i meldingen.

I forprosjektet skal Multiconsult blant annet bidra med ekspertise innen fagene Akva, bygg, elektro, varme- og ventilasjonssystemer (HVAC), brannsikkerhet og biogass. LINK Arkitektur er engasjert som leverandør på arkitekttjenester. Billund er engasjert som RAS-leverandør.