Høy forekomst av leppefisk fører til en klar økning av kortlevde, uønskede trådalger som gror over mer langtlevende forekomster av tang, skriver Norsk institutt for vannforskning (Niva) i en pressemelding. Dette har de funnet ut