Totalt var det ifølge statistikken 723.757 tonn laks og 44.605 tonn ørret i merdene.