Det til tross for at Sjømatrådet jobber for sjømat, og opplysningskontorene for landbruksprodukter. Dette går fram av stortingsmeldingen, «Klimaplan for 2021 – 2030»,