- Vi vet at mange bedrifter har hatt store ekstra kostnader knyttet til reglene om innreisekarantene. Ordningen skal bidra til å hjelpe bedriftene til å komme seg gjennom krisen, og bidra til at bedrifter kan opprettholde produksjonen, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Utenlandske gjestearbeidere

Ordningen gjelder ikke de som bruker karantenehotell, kun når arbeidsgiver selv sørger for egnet oppholdssted.

Det vil være mulig å søke om tilskudd for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021.

I Nord-Norge er det ventet over 3000 utenlandske gjestearbeidere til årets vinterfiske. Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har gjennomført møter med lokale myndigheter og fiskerinæringen for å diskutere utfordringer knyttet til koronapandemien og vinterfisket i nord, og for å sørge for at vinterfisket blir gjennomført som normalt tross pandemien.

Lette den økonomiske byrden

- Mange mennesker skal i innreisekarantene i løpet av vintermånedene, og spesielt i januar og februar. Det er viktig at karantene gjennomføres på en god og smittevernfaglig forsvarlig måte, sier Ingebrigtsen i meldingen.

- Tilskuddsordningen bidrar til å lette den økonomiske byrden til de arbeidsgivere som gjennomfører karanteneoppholdet i egen regi. Dette bidrar til økt fleksibilitet for næringsaktørene i forbindelse med det forestående vinterfisket, fortsetter han.

Forslag til Prop. L ble behandlet i dag, og skal behandles i Stortinget i uke 51. Loven beskriver vilkårene for ordningen, mens detaljer ved ordningen, blant annet eksakt beløp, fastsettes i forskrift. Lovforslaget har vært ute på åpen høring, og det er mottatt flere innspill. Ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene.