NRK Troms melder at Mørenot planlegger å bygge ny fiskeredskapsfabrikk på Kollagernesset på Skjervøy. 7. mars i år brant den forrige fabrikken til Mørenot ned til grunnen i sentrum av Skjervøy, og ti ansatte ble arbeidsløse. Den nye fabrikken blir Nord-Norges mest moderne og vil gi arbeid til 20 ansatte, sier avdelingsleder Torgeir Johnsen til kanalen.

ALLSIDIG: Mørenot Fisherys drift på Skjervøy, har bestått av leveranser av not, trål, liner og krok til hav-, kyst- og dypvannsfiske, og er leverandør av alle typer redskap til kystfiske i Norge. Foto: Mørenot Fishery

Mørenot-gruppen produserer fiskeredskaper og utstyr til fiskeri- og havbruksnæringen, samt er leverandør av utstyr til den globale marine seismiske industrien. Avdelingen på Skjervøy har særlig spesialisert seg på snurrevad, men leverer også trål, garn, nøter og line. Bedriften server også båtene som satser på snøkrabbe med teiner.