Norway Royal Salmon (NRS) søkte om tillatelse til anlegget i august i fjor og samtlige sektormyndigheter har nå gitt nødvendige tillatelser og