Fishglobe får dermed to av de tre utviklingstillatelsene selskapet har søkt om. Hver av tillatelsene er på 780 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) og varer i fem år. Allerede i august i fjor vurderte Fiskeridirektoratet det slik at konseptet kun hadde behov for to tillatelser. Selskapet har ikke klagd på dette vedtaket.

Fishglobe AS søkte om tre utviklingstillatelser for å utvikle konseptet Fishglobe V6 i august 2017.

Fishglobe er en globeformet, lukket, flytende produksjonsenhet for oppdrett av fisk. Enheten er helt lukket i toppen. I november ble en mindre utgave av globen fylt med fisk for aller første gang. Utviklingstillatelsene gjelder en globe som er nesten ti ganger så stor som den som nå er i sjøen.

I fjor høst bestemte Fiskeridirektoratet at konseptet Fishglobe V6 falt innunder ordningen med utviklingstillatelser, riktignok «under tvil».

Fishglobe AS er et Stavanger-basert selskap. Arne Berge er styreleder og Tor Hellestøl er daglig leder.