I et brev IntraFish har fått innsyn ifra 10. september gir Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Fiskeridirektoratet et oppdrag om å gå gjennom regelverket for tildeling av tillatelser